Podcast

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde onsdagen den 6 april 2016

Riksbankschefen Stefan Ingves: Tid för omprövning - i huvudet på en centralbankschef

Kommentarer av professor Annika Alexius (SU) och Martin Andersson (Oliver Wyman).

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde måndagen den 26 september 2016

Finansminister Magdalena Andersson: Budgetpropositionen för 2017

Kommentarer av chefekonom Lena Sellgren, Business Sweden och docent Fredrik NG Andersson, Lunds universitet.

 

Ljudregi: Adrian Adermon

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde den 5 mars 2015

Ägande i välfärdssektorn

En diskussion mot bakgrund av ägarprövningens betänkande (SOU 2015:7)

Talare: Cristina Eriksson Stephansson (särksild utredare), Per Strömberg (Handelshögskolan i Stockholm), Joa Bergold (LO)

 

Ljudregi: Adrian Adermon

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde torsdagen den 31 januari 2013

Harry Flam, IIES, samt Sonja Daltung, Lars Hörngren och Irma Rosenberg, Finanskriskommittén: 
Så undviks eller mildras framtida finansiella kriser ‒ diskussion om Finanskriskommitténs första delbetänkande

Kommentarer av Peter Englund, Handelshögskolan, och Anders Kvist, Kungsleden

Subscribe to Podcast

Nationalekonomiska Föreningen