Nästa möte

Nya tankar om stabiliseringspolitiken 
 
En diskussion utifrån Ekonomisk Debatts temanummer  

Talare: David Domeij, HHS, Tore Ellingsen, HHS, John Hassler, IIES, och Lars Jonung, Lunds universitet 

Dag och tid:torsdagenden 8 juni 2017, kl. 19.0020.30 samt efterföljande mingel 

Plats:Sal KAW, Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65. Använd ingången på Bertil Ohlins gata. 

Nationalekonomiska Föreningen