Assar Lindbeck-medaljen till Oskar Nordström Skans

Assar Lindbeck-medaljen för 2015 går till professor Oskar Nordström Skans, verksam vid Uppsala Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en forskare som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nummer 3 av Ekonomisk Debatt har publicerats. Läs ED nr 3 2017 här.

Skatteverket söker kvalificerade nationalekonomer till Solna

Vill du vara med och utveckla Skatteverkets analysverksamhet? 
I samband med Skatteverkets omorganisation bildas en analysstab direkt underställd generaldirektören. Syftet med analysstaben är att stödja ledningen med kvalificerade beslutsunderlag och att genomföra analyser på uppdrag av verksledningen och regeringen. Analysstaben har en central roll i verksamheten genom att bidra med underlag till Skatteverkets strategier och prioriteringar och visa på effekter och konsekvenser.

Dina arbetsuppgifter som kvalificerad nationalekonom på analysenheten innebär att du kommer att analysera konsekvenser av förändrade skatteregler, göra effektutvärderingar av särskilda utvecklingsprojekt och bidra med analyser till regeringsuppdragen. I arbetsuppgifterna ingår också att följa den nationalekonomiska forskningen på området samt att utveckla analysmetoder och modeller.

Sista ansökningsdatum är 22 maj. Mer information hittar du här under rubriken "Lediga jobb", eller direktlänk här

 

Vinnare av Myrdalspriset 2016 utsedda

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2016 går till Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman för artikeln Är det bra att ’kunna lite om mycket’? En studie av egenföretagande baserad på mönstringsdata (nr 2). Läs juryns motivering och om priset här.

SO delar ut 75 000 kronor till forskning om a-kassa och arbetslöshet – nomineringen har öppnat

Känner du till forskare som har publicerat arbeten kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen under 2016 eller 2015? Välkommen att nominera dem till ett pris som delas ut av forskningsrådet på Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO). Prissumman är 75 000 kronor och kan fördelas mellan flera personer.

Mejla din nominering till info@samorg.org senast den 19 maj 2017. Läs mer på www.samorg.org

 

Subscribe to Nationalekonomiska Föreningen RSS

Nationalekonomiska Föreningen