Assar Lindbeck-medaljen till Oskar Nordström Skans

Assar Lindbeck-medaljen för 2015 går till professor Oskar Nordström Skans, verksam vid Uppsala Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en forskare som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nummer 8 av Ekonomisk Debatt har publicerats. Läs ED nr 8 2016 här.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet söker nationalekonom

Arbetsmarknadsekonomiska rådet består av fyra forskare med professor Lars Calmfors som ordförande. Rådets uppdrag är att analysera arbetsmarknadens funktionssätt med inriktning på lönebildning, arbetsmarknadspolitik och arbetsrätt. Rådet, inrättat på initiativ av Svenskt Näringsliv, är oberoende och fattar självständigt alla beslut om sin verksamhet. Det är lokaliserat till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm där cirka 25 disputerade forskare är verksamma.

Rådet söker en nationalekonom som ska fungera som rådets sekreterare. Arbetet består i att ta fram underlagsmaterial för rådets arbete, göra egna analyser och att organisera uppdrag som läggs ut på externa forskare eller andra aktörer. Arbetet är varierande och innefattar även administrativa uppgifter, som att sköta rådets hemsida, organisera rådets externa evenemang och skicka ut pressmeddelanden.  

Tjänsten kan tillträdas från 15 februari 2017 och är på heltid, men kan vara på deltid under våren. För mer information och kontaktuppgifter läs hela platsannonsen på Arbetsmarknadsekonomiska rådets hemsida.

Konkurrensverket söker sakkunniga nationalekonomer till chefsekonomavdelningen

Vill du jobba med frågor som berör alla medborgare? Är du intresserad av upphandling och/eller konkurrens? Vill du utvecklas i en stimulerande och trevlig arbetsmiljö och samtidigt ha balans i livet? Då är Konkurrensverket någonting för dig.

Nationalekonomisk analys är en viktig del i Konkurrensverkets utredningsarbete och i den konkurrensrättsliga lagtillämpningen, både i Sverige och internationellt. Chefsekonomavdelningen deltar i planering och beredning av Konkurrensverkets ärenden och svarar för att den ekonomiska analysen är korrekt. Avdelningen består av ca 10 medarbetare och söker nu sakkunniga ekonomer för tillsvidareanställning.  
 
Vi söker dig som har
  • Högskole-/universitetsutbildning i nationalekonomi med inriktning på industriell organisation, tillämpad mikroekonomi eller ekonometri samt  
  • minst tre års aktuell erfarenhet av avancerade teoretiska eller empiriska mikroekonomiska analyser, t ex som del av forskarstudier.
Sista ansökningsdag är 2017-01-31
 
Information och vidare upplysning om tjänsterna och ansökningsförfarande finns att läsa här: Konkurrensverket söker sakkunniga nationalekonomer
 
 

Skatteverket söker analyschef till Solna

Skatteverket

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

Dina arbetsuppgifter som analyschef vid analysenheten
innebär att du utvecklar Skatteverkets analysverksamhet. Du rapporterar direkt till generaldirektören. Du planerar och följer upp enhetens arbete och bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö för enhetens medarbetare.

Som analyschef kommer du att leda en verksamhet som har till uppgift att göra kvalificerade utredningar avseende ekonomiska effekter av t.ex. ändrade skatteregler eller av införande av krav på personalliggare i fler branscher. Enhetens utredningar utgör även underlag för prioriteringar i verksamheten. Enheten svarar även för myndighetsövergripande omvärldsbevakning.

För mer information läs hela annonsen här.

Vinnare av Myrdalspriset 2015 utsedda

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2015 går till Paul Klein och Conny Olovsson för artikeln "Bör varor och tjänster beskattas lika?". Läs mer om juryns motivering och om priset här.
Subscribe to Nationalekonomiska Föreningen RSS

Nationalekonomiska Föreningen