Assar Lindbeck-medaljen till Oskar Nordström Skans

Assar Lindbeck-medaljen för 2015 går till professor Oskar Nordström Skans, verksam vid Uppsala Universitet. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en forskare som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nummer 6 av Ekonomisk Debatt har publicerats. Läs ED nr 6 2016 här.

IIES anställer nydisputerad forskare

IIES anställer nydisputerad forskare (s k Tenure-track Assistant Professor)
Institutet för internationell ekonomi, vid Stockholms universitet, önskar rekrytera en nyligen disputerad forskare, med början läsåret 2017/2018. Sökande ska ha doktorerat i nationalekonomi, eller slutföra sin doktorsexamen senast sommaren 2017. Fallenhet och intresse för forskning av allra högsta kvalitet är en nödvändig förutsättning. Befattningen har låg undervisningsbörda (främst inom forskarutbildningen) och  konkurrenskraftig lön (normalt i form av skattefritt stipendium). Nationalekonomer från ämnets alla områden är välkomna att söka. Sökande skall skicka in sin CV, minst tre rekommendationsbrev och exempel på sin forskning: avhandlingskapitel eller publikationer. För att beaktas till fullo skall ansökningarna vara oss tillhanda på econjobmarket.org senast den 25 november, 2016.

Ett begränsat urval sökande kommer att intervjuas vid ASSA Annual Meetings i Chicago, i januari 2017. Andra arrangemang är möjliga för utvalda kandidater som inte avser närvara vid ASSA Meetings.  

Vid frågor kontakta: Professor Torsten Persson, e-post: torsten.persson@iies.su.se

[Annons]

 

Vinnare av Myrdalspriset 2015 utsedda

Myrdalspriset för bästa artikel i Ekonomisk Debatt 2015 går till Paul Klein och Conny Olovsson för artikeln "Bör varor och tjänster beskattas lika?". Läs mer om juryns motivering och om priset här.
Subscribe to Nationalekonomiska Föreningen RSS

Nationalekonomiska Föreningen